Fiscount

https://www.stichtingabri.nl
  1. Meld tijdig uw S&O-uren en voorkom een boete Heeft u als zelfstandig ondernemer in 2018 gebruik gemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)? U komt dan in aanmerking voor de S&O-aftrek. Maar zorg er dan wel voor dat u het aantal gerealiseerde S&O-uren vóór 1 april 2019 heeft opgegeven aan de RVO. Dit […] ..

  2. Meld tijdig uw S&O-uren en voorkom een boete Heeft u als werkgever in 2018 gebruik gemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)? U komt dan in aanmerking voor de afdrachtvermindering WBSO. Maar zorg er dan wel voor dat u het aantal gerealiseerde S&O-uren vóór 1 april 2019 heeft opgegeven aan de RVO. Dit […] ..

  3. Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv Staat u borg voor een lening van uw bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst. U kunt zich borgstellen voor een schuld (bijvoorbeeld een kredietfaciliteit) van uw bv bij een bank. U krijgt een regresvordering op uw […] ..

  4. Doe tijdig suppletieaangifte en voorkom belastingrente Een suppletieaangifte moet u indienen, zodra duidelijk wordt dat u te veel of te weinig btw heeft betaald. Hebt u te weinig btw betaald, dan wordt u belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit voorkomt u door […] ..

  5. Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen bv een stapje dichterbij Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan, is afgelopen maandag in concept gepubliceerd. Tot 1 april 2019 loopt er een consultatieronde, waarbij belangstellenden kunnen reageren op de inhoud van het wetsvoorstel. De verwachting is dat het wetsvoorstel […] ..