Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Disclaimer

De door Stichting Abri op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, fiscaal- of juridisch advies of financiële dienst.

Kamer van Koophandel
Stichting Abri is een handelsnaam. De volledige naam is: Stichting Administratie Begeleiding Rechtshulp Incasso.

Stichting Abri staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41126390.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Inhoud
De door Stichting Abri verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Abri kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Abri en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Stichting Abri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Stichting Abri worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Stichting Abri.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Stichting Abri omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.