Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Begeleiding

Startende ondernemers
Een goede start vergroot de slagingskans van een onderneming. Een ondernemingsplan is daarbij essentieel. Uw plannen moeten vooral financieel goed onderbouwd zijn. Door onze kennis en ruime ervaring in de begeleiding van startende ondernemers zijn wij in staat om uw plannen uit te werken in een financieel plan. Dit financieel plan bestaat o.a. uit een investeringsplan, exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting. Met een gedegen financieel plan is het eenvoudiger de benodigde kredieten te krijgen.

Staking van de onderneming
Bij staking van de onderneming spelen juridische, fiscale en zeker ook emotionele factoren een rol. Vaak zijn er met staking aanzienlijke bedragen gemoeid. Een goede adviseur is daarbij onmisbaar. Wij zetten de juridische en fiscale gevolgen voor u duidelijk op een rijtje, zodat u de juiste beslissing kunt nemen.