Prinsjesdag 2016 in een notendop

Prinsjesdag 2016 zit er weer op. Daarna is het de beurt aan de Tweede Kamer om hun zegje te doen over de plannen van de regering voor 2017. Vervolgens moet ook de Eerste Kamer nog stemmen over de voorgenomen plannen. Alle veranderingen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd, zijn daarmee nog lang niet zeker. Daarom onderstaand geen limitatieve opsomming van alle veranderingen, maar een greep daaruit.

Veranderingen voor ondernemers:
  • Uitfasering pensioen in eigen beheer
  • Compensatieregeling voor ontslag werknemer na twee jaar ziekte
  • Minimumloon stapsgewijs van 23 naar 21 jaar
  • Loonkostenvoordeel voor werknemers met een inkomen tot 120% van het minimumloon.
Belastingzaken:
  • Één (betalings)regeling voor belasting- en toeslagschulden
  • Tarieven tweede en derde schijf met 0,4% omhoog
  • Verhoging van heffingskortingen en toeslagen
  • Eenvoudigere procedure voor BTW-teruggave bij oninbare vorderingen