Renteswap geen complex product?

Een opmerkelijke wending in de recente uitspraken die zijn gedaan over renteswaps. Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs in deze uitspraak geoordeeld dat een renteswap geen complex financieel product is. De rechter erkende weliswaar dat de betreffende ondernemer een ondeskundige wederpartij was, maar was desondanks van mening dat bank geen bijzondere zorgplicht had.

Eerder oordeelden rechters dat de voorlichting door de bank gebrekkig was en dat banken hun zorgplicht hadden verzaakt. Hierdoor konden ondernemers zich beroepen op dwaling en daarmee de swap laten vernietigen.

De rechtszaak was al aangespannen voordat het uniforme herstelkader van kracht werd. Naar verwachting zal de uitspraak geen gevolgen hebben hiervoor.