Belastingdienst schendt privacy met camerabeelden

Bij het controleren van een rittenregistratie maakt de belastingdienst gebruik van anpr-camera’s. Dit zijn camera’s die het kenteken van de passerende auto herkennen. Deze gegevens worden systematisch van iedere weggebruiker verzameld.

Eerder heeft Hof Amsterdam geoordeeld dat dit geen inbreuk is op de privacy. Hierop is hoger beroep bij de Hoge Raad aangetekend. Voordat de Hoge Raad uitspraak doet, neemt de Advocaat-Generaal een conclusie. Advocaat-Generaal Niessen heeft geconcludeerd dat de systematische vastlegging een inbreuk op de privacy betekent. Inbreuk op de privacy is alleen toegestaan als hiervoor in de wet is voorzien. Omdat dit niet het geval is bij de bewuste camerabeelden mag de belastingdienst deze beelden niet gebruiken.

De Hoge Raad moet hier nog definitief uitspraak over doen. Hierbij kan worden afgeweken van de conclusie van de Advocaat-Generaal, maar dit komt zeer zelden voor. De definitieve uitspraak wordt eind dit jaar verwacht.