Buitenlandse BTW terugvragen vóór 1 oktober

Als u BTW hebt betaald in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), dan moet u vóór 1 oktober de BTW bij de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Om voor een teruggave in aanmerking te komen, moet het terug te vragen bedrag hoger zijn dan de drempelbedragen. Het drempelbedrag hangt af van het tijdvak waarover u om de teruggaaf verzoekt.

Als u de BTW terugvraagt over een kalenderjaar dan moet het terug te vragen bedrag minimaal € 50 zijn. Is het terug te vragen bedrag lager dan kunt u alsnog een verzoek indienen. De belastingdienst van het betreffende EU-land kan dan besluiten het verzoek niet in behandeling te nemen.

U kunt ook per kwartaal de BTW terugvragen. Het terug te vragen bedrag over het kwartaal moet dan meer dan € 400 zijn.