Collectieve schadecompensatie swaps is (bijna) een feit

De banken ABN Amro, SNS, ING en Van Lanschot stemmen in met een compensatieregeling voor mkb-ondernemers met rentederivaten (swaps). De kern van de regeling is dat niet per geval moet worden vastgesteld of er sprake was van schending van de zorgplicht door de bank. Het wordt voor ondernemers daardoor veel makkelijker om voor compensatie in aanmerking te komen. Banken zijn akkoord met de compensatieregeling die door een onafhankelijke commissie de afgelopen maanden is opgesteld. Rabobank en Deutsche Bank hebben nog bezwaren en doen (voorlopig) niet mee aan de regeling.

De onafhankelijke commissie in het leven geroepen door de minister van financiën toen bleek dat banken gedupeerde ondernemers te weinig compensatie boden. De minister en de AFM roepen Rabobank en Deutsche Bank op om mee te werken. De nieuwe regeling doet volgens de minister recht aan de belangen van de ondernemers en is ''goed en efficiënt uitvoerbaar''. ''Zij kunnen samen met hun bank eindelijk een streep zetten onder dit onverkwikkelijke dossier'', zo stelt de minister. Met de regeling kan de vaak langdurige problematiek met betrekking tot swaps tot een einde komen.

De onderzoekscommissie heeft het schadebedrag vastgesteld op 20 procent van de betaalde en nog te betalen rente over de resterende looptijd van de swap. Die vergoeding kan oplopen tot maximaal 100.000. Het maximum is ingesteld omdat aangenomen wordt dat grote bedrijven meer financiële kennis in huis hebben en daarom de risico’s van de swap beter konden inschatten.
Verwacht wordt dat alle banken gezamenlijk meer dan 1 miljard euro aan compensatie uit gaan keren. ABN Amro heeft aangekondigd 360 miljoen extra te reserveren bovenop de 121 miljoen die al eerder was gereserveerd. ING heeft 150 miljoen voor compensatie opzij gezet.

Het is aan de banken om de gedupeerde ondernemers actief te gaan benaderen. Uiteraard adviseren en begeleiden wij u graag.