De consument en zijn rente

De hypotheekrente blijft maar dalen. Niemand verwacht dat de rente het komende jaar zal gaan stijgen omdat de Europese Centrale Bank in ieder geval tot september 2016 geld in de economie pompt. Dat houdt de rente laag. Een goed moment dus om eens naar uw hypotheek te kijken, ook als de einddatum van de rentevaste periode nog niet in zicht is.

De rentepercentages zijn enorm naar elkaar toegegroeid. Er zit bij de meeste banken weinig verschil meer tussen een jaar en vijf jaar rentevast. Het verschil tussen de langere renteperiodes is ook kleiner geworden. Tussen 5 en 20 jaar zat in 2014 vaak nog twee procentpunt. Het verschil is nu fors teruggelopen.

De rente bij een korte rentevaste periode (tot vijf jaar) is nu relatief hoog. Dat is gunstig voor de klant die zijn hypotheekcontract openbreekt want de bank gebruikt deze rente vaak om de boeterente te berekenen. Hoe hoger de rente voor de resterende looptijd van de rentevaste periode, hoe hoger de boeterente. Of u er vervolgens voor kiest de nieuwe rente 5, 10 of 20 jaar vast te zetten, maakt niet uit. De boeterente is altijd hetzelfde. Vraag de bank eens wat het kost om uw contract open te breken. U betaalt dan een boete die mogelijk hoger is dan wat u de komende jaren aan rente bespaart. Maar het voordeel is dat u deze boete – de bank spreekt liever van ‘vergoedingsrente’- kunt aftrekken voor de belasting. De administratiekosten van de bank mag u optellen bij het aftrekbare bedrag.
De boete wordt beïnvloed door:

  • de restant looptijd van het lopende contract
  • de restant hoofdsom van de lening
  • het verschil tussen het huidige renteniveau en het lopende contract

Veel mensen schrikken (terecht) van de hoogte van de uiteindelijke boete. Om dit leed te verzachten kan in de meeste gevallen deze boete worden verdisconteerd in de nieuwe te betalen rente. Die nieuwe rente is dan uiteraard hoger dan de huidige marktrente maar nog altijd (veel) lager dan de oude rente die u nu betaalt.

Dat de leencapaciteit (fors) toeneemt door de lage rentestanden, is evident.

Iedere bank wijst er vervolgens wel (terecht) op dat in de gaten moet worden gehouden dat aan het einde van de nieuwe looptijd de rente weer (fors) hoger kan zijn met alle mogelijke gevolgen van dien….. 

Wim Onderdelinden