De blauwe envelop verdwijnt

Vaarwel blauwe envelop. Iedereen kent deze slogan waar de belastingdienst ons de afgelopen maanden mee heeft bestookt. Wie de radio of tv aanzette, had grote kans dat de reclamespot voorbij kwam. Er was geen ontkomen aan.

Zo heeft de belastingdienst het ook gepresenteerd. Alsof er geen ontkomen aan is. Iedereen moet aan de digid en moet een digitale berichtenbox activeren op mijn.overheid.nl. Waar de belastingdienst aan voorbij is gegaan, is het feit dat veel ondernemers geen digid hebben. Zij maken immers gebruik van een fiscaal intermediair (boekhoud- of accountantskantoor). In dat geval was een digid ook niet nodig.


De meeste fiscaal intermediairs communiceren al digitaal met de belastingdienst door middel van het ‘servicebericht aanslag’ (SBA). Met de SBA krijgt de fiscaal intermediair digitaal een kopie van de aanslagen die door de belastingdienst naar de klant worden verstuurd. Hetzelfde geldt voor het servicebericht toeslagen (SBT). Ook is het voor intermediairs vanaf 2015 mogelijk geworden om de vooraf ingevulde aangifte (VIA) te downloaden van de belastingdienst. Voor zowel SBA, SBT als VIA is vereist dat de ondernemer zijn fiscaal intermediair hiervoor toestemming verleent.

Het tijdpad dat de belastingdienst voor de omschakeling heeft uitgestippeld is als volgt. Als eerste gaat het berichtenverkeer met betrekking tot de toeslagen volledig worden gedigitaliseerd. Dat geldt echter in 2016 nog niet voor de definitieve berekeningen. Deze worden ook nog per post verstuurd. De reden hiervoor is dat de belanghebbende in de gelegenheid moet zijn om bezwaar aan te kunnen tekenen. Als daarna het berichtenverkeer met betrekking tot de inkomsten- en vennootschapsbelasting gaat volgen, zal naar verwachting hetzelfde gaan gelden voor de definitieve aanslagen.

Is het dan helemaal niet nodig voor ondernemers om een digid aan te vragen en de berichtenbox te activeren? Zeker niet. Niet alleen de belastingdienst maar ook ander overheidsinstellingen zullen in de toekomst gaan overschakelen naar digitale berichtenuitwisseling. Alleen is het niet zo dat het per direct moet. Recent heeft staatssecretaris Wiebes in de Tweede Kamer gezegd dat de blauwe envelop nog zeker vijf tot zeven jaar op de mat zal blijven vallen. Het is jammer dat de campagne van de belastingdienst heeft gesuggereerd dat het vrijwel direct in zou gaan. De onrust die dit veroorzaakt heeft, had voorkomen kunnen worden.