Fiscale blaren

Als het goed is, bent u er voor “gewaarschuwd”. Het inmiddels afgelopen jaar 2015 is voor velen een goed tot zeer goed financieel jaar geworden. Zeker, de zeer langdurige periode van (zeer) laag water is de grootste veroorzaker van genoemd financieel gewin.

Een en ander betekende voor velen:

  • voldoen aan reguliere aflossingsverplichtingen
  • het (moeten) realiseren van inhaalaflossingen
  • het wegwerken van (teveel) crediteuren
  • het (laten) verrichten van reparatiewerkzaamheden
  • het realiseren van al dan niet uitgestelde en gewenste/noodzakelijke investeringen

Hierboven noem ik “het (moeten) realiseren”. Het “moeten” slaat op de bekende

“cash sweep”. Banken vinden dat als er voldoende ruimte is ontstaan op de rekening courant (werkrekening) er moet worden ingehaald. Volgens een bepaalde berekening wordt dit verplichte bedrag samengesteld. Dit kan echter in de praktijk problemen veroorzaken. Er moet immers ook ruimte blijven voor:

  • het wegwerken van de crediteuren
  • al dan niet achterstallig reparatie- en onderhoud
  • financieren van noodzakelijke investeringen
  • om (prettig) te kunnen ondernemen, moet er sowieso een verantwoorde “werkruimte” op de rekening courant aanwezig blijven
  • en last but not least zal er ruimte moeten zijn voor de aanstaande belastingverplichtingen. Naar verwachting hebben velen niet om een nadere voorlopige aanslag 2015 verzocht waardoor “de definitieve” een forse bijbetaling zal betekenen. Althans voor degenen die dus echt met name a.g.v. het lage water financieel fors hebben gepresteerd.


Zeker, natuurlijk zijn er wettelijke mogelijkheden om het inkomen te drukken, maar toch….
Ik voorspel “fiscale blaren”. Om deze blaren door te kunnen prikken, zal er dus ook ruimte moeten zijn op die eerder genoemde rekening courant.
Bovendien is de belastingdienst al snel geneigd te veronderstellen dat in 2016 die 2015-lijn wel zal worden doorgetrokken……
Dit betekent het opleggen van hoge voorlopige aanslagen 2016 in 2016.
Natuurlijk kan daar bezwaar tegen worden gemaakt. Immers niemand gaat er vanuit dat ook in 2016 weer zo’n lange periode zo laag water zal ontstaan.

Luxe probleem? Zeker, dit waren we vanaf 2009 t/m 2013 (met uitzondering van 2011) niet meer gewend ….
We zullen er echter wel op moeten anticiperen door de kredietbehoefte en kredietruimte tijdig goed op elkaar af te stemmen. Ook de banken kunnen op dit punt een pro-actieve houding aannemen waardoor tijdig kan worden gehandeld.

Wij hebben begrepen dat ook BLN met bovengenoemde cash-sweep-problematiek doende is door met haar leden dit in kaart te brengen en te bespreken. Heel goed. Wie had in 2013 kunnen bedenken dat überhaupt de cash-sweep-invulling in 2014/2015 aan de orde zou komen…..

Goede vaart gewenst.

Wim Onderdelinden