Zorg om zorgkosten

Steeds meer wordt de publiciteit gezocht. Zorgvragers en bijbehorende familie worden op enig moment geconfronteerd met steeds hogere bijdragen in de zorg.

Het gaat dan om kortdurende en langdurige zorg, elders of in het eigen huis.
Door de nieuwe wetgeving is uw eigen gemeente veel méér betrokken bij deze zorg. Via gebiedsgebonden commissies en (eigen) indicaties-organen is de gemeente veel méér gesprekspartner geworden.
Sinds 1 januari 2013 wordt de hoogte van de eigen bijdragen beïnvloed door de hoogte van het inkomen én van uw eigen vermogen.
U wordt ingedeeld in “zorg zonder verblijf” en “zorg met verblijf” en in “lage bijdrage” en “hoge bijdrage”.

Dit laatste hangt ook samen met de verblijfsduur in een instelling (langer of korter dan 6 maanden).
Naast het feit dat de hoogte van het verzamelinkomen (man en vrouw) een rol speelt , is óók de hoogte van uw vermogen méér dan relevant.
Let wel, het gaat hier om het belaste (!) vermogen. Dit is het vermogen nadat eerst de fiscale vrijstellingen zijn toegepast. Dit is het zogenaamde belaste box 3 vermogen. Maar liefst 8% hiervan wordt beschouwd als extra (!) eigen zorgbijdrage.
Om de eigen bijdragen te reduceren zijn er wettelijke mogelijkheden om bijvoorbeeld het (belastbare) vermogen omlaag te brengen door:

  • schenkingen aan kinderen, kleinkinderen, derden
  • opeten
  • opstellen van “schuldigerkenning aan kinderen” (betekent een schuld op papier)
  • vermogen verplaatsen naar niet-belastbare vermogensbestanddelen zoals auto, caravan, plezierboten e.d.

Zijn deze opties sociaal of onrechtvaardig? U mag zelf oordelen, het is in ieder geval wettelijk toegestaan.

Let wel (1) het gaat bij beoordelingen van hoogtes van eigen bijdragen over de situatie van 2 jaar vóór de neergelegde zorgvraag.
Let wel (2) een eigen huis telt voor bovengenoemde vermogensberekening niet mee zolang het nog niet is verkocht.

Het gaat om maatwerk. Het is niet verkeerd om de persoonlijke situatie eens los te laten op een
fictieve zorgvraag om vervolgens de hoogte van de eigen bijdrage te berekenen. Als dat “koude rillingen” veroorzaakt, is reparatie zoals in dit artikel weergegeven, altijd nog te overwegen.

Mooie beschouwingen in de laatste maand van het jaar.

Wim Onderdelinden