De VAR-verklaring verdwijnt definitief

Het was al enkele keren aangekondigd, maar het is nu definitief, de VAR-verklaring verdwijnt per 31 maart 2016. Als freelancer of zzp’er dient u tot op heden een VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) aan te vragen bij de belastingdienst . Afhankelijk van uw situatie zijn er 4 soorten VAR mogelijk:

  • Winst uit onderneming
  • Resultaat uit overige werkzaamheden
  • Loon uit dienstbetrekking
  • Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico voor uw onderneming (B.V.) 

Met deze verklaring weet uw opdrachtgever of hij/zij u als een zelfstandig ondernemer moet beschouwen. Hij/zij weet dan ook of er belasting en premies moet worden inhouden op uw vergoeding. De opdrachtgever kan normaliter niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel foutief afgegeven VAR.

Voor de periode 1 januari 2016 – 31 maart 2016 hoeft er geen nieuwe VAR-verklaring aangevraagd te worden, die van 2015 blijft geldig.
Vanaf 1 april 2016 moet u samen met uw opdrachtgever een overeenkomst opstellen. U kunt hiervoor een modelovereenkomst gebruiken, die de belastingdienst op haar website heeft staan. Op dit moment staat er een (klein) aantal modelovereenkomsten op de site. De belastingdienst zal de komende tijd nieuwe modelovereenkomsten op de site plaatsen. Die voor een afloskapitein in de binnenvaart staat er echter nog niet op. Eën en ander sluit ook meer aan bij de praktijk van alledag: De zzp’ers en freelancers zijn veelal professioneel bezig en hebben daar echt hun beroep van gemaakt met een heuse boekhouding en bijbehorende jaarrekening.

U kunt samen met uw opdrachtgever ook zelf een overeenkomst opstellen. U dient deze wel ter goedkeuring voor te leggen aan de belastingdienst. De doorlooptijd van deze beoordeling zal gemiddeld 6 weken zijn.
BLN heeft in overleg met haar leden een modelovereenkomst opgesteld. Deze ligt op het moment van schrijven van deze column ter goedkeuring bij de belastingdienst.

Als u gebruik maakt van een modelovereenkomst van de belastingdienst of van een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst die u met uw opdrachtgever heeft opgesteld, hoeft er door de opdrachtgever geen loonbelasting en premies volksverzekeringen te worden ingehouden. De werkzaamheden moeten dan uiteraard wel volgens de overeenkomst zijn uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan kan de belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. In tegenstelling tot de VAR-verklaring kan ook de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

Tot 1 januari 2017 hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om hun werkwijze aan te passen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. De belastingdienst houdt wel toezicht, maar zal nog geen naheffingsaanslagen opleggen. In geval van fraude kan dit natuurlijk wel.

Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.