Prinsjesdag: Boost voor verder herstel

Nadat de voornemens van het kabinet via het “lek-circuit” tot ons gekomen waren, konden we vanaf de derde dinsdag in september de echte versie waarnemen.

Een relevante greep uit de voornemens:

  • de vermaledijde box 3-belasting gaat vanaf 2017 op de schop. Het bestaande 30%-tarief is van toepassing op: spaargeld, beleggingen en andere belaste vermogensonderdelen.
   Belast rendement:
   € 0 – € 25.000: vrijgesteld
   € 25.000 - € 125.000: 2,9%
   € 125.000 - €1.025.000: 4,7%
   € 1.025.000 en meer: 5,5%

   De categorie met een belast vermogen tot €125.000 gaat er dus qua rendementsheffing op vooruit. Bovenstaande geldt per belastingplichtige (man en vrouw genieten dus samen € 50.000 vrijstelling).

   Motivatie laatste 2 schijven: particulieren met een hoger vermogen zouden actiever in effecten beleggen en daardoor ook hogere rendementen behalen…..
   Overheden en pensioenfondsen zijn daar overigens niet toe in staat …..

 • extra schenkingsvrijstelling:
  Er mag (wederom) € 100.000 belastingvrij worden geschonken (vanaf 2017) aan kinderen en aan derden.
  Voorwaarden/aspecten:
  - bestemming moet zijn aankoop woning
  - ontvanger moet maximaal 40 jaar zijn
  - huidige vrijstelling voor dit doel is € 52.752
 • - de arbeidskorting (korting op te betalen inkomstenbelasting) gaat met 2,5 miljard omhoog, maar wordt wel inkomensafhankelijk
 • inkomstenbelastingtarieven voor midden-inkomens gaan omlaag. Dit scheelt de Staat 2,7 miljard. Het 42%-tarief gaat naar 40,15%
 • de vierde hoogste schijf voor de inkomstenbelasting wordt opgerekt, 52%-tarief gaat dus pas later in, bij € 66.421 i.p.v. bij € 57.585
 • loonkostensubsidie voor werkgevers die mensen met lage inkomens aannemen
 • de algemene heffingskorting die nu iedereen krijgt, wordt verder afgebouwd
 • ziektekostenpremies en zorgtoeslag zullen stijgen
 • er komt een fiscale stimulans voor private investeerders om geld te lenen aan bedrijven in het MKB
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting (afhankelijk van kinderen en hoogte inkomen partner) stijgt met 250 miljoen
 • verhoging ouderenkorting en kindgebonden budget
 • al eerder is besloten om de aftrekbare hypotheekrente op huizen successievelijk te verlagen van 52 (toptarief) tot 28% in 2034. In 2016 is dit aftrekbare tarief 50,5%
 • alle ministeries komen aan bod in de Prinsjesdag-plannen. Echter de ondernemers komen er bekaaid af: voor hen geen specifieke/verbeterde fiscale faciliteiten in het verschiet

Als ondernemende lezer hebt u er niet veel aan: maar de werkenden gaan er in 2016 gemiddeld €750 op vooruit.
Maar ja, gemiddelden hè…….

Wim Onderdelinden