Belastingherziening/exit!?

Mede op aandringen van de Tweede Kamer is er door de regering dan toch werk gemaakt van een eerste proeve van “belastingherziening”. De regering was op dit punt niet zo pro-actief: de verschillen tussen de 2 huidige regeringspartijen is hier natuurlijk debet aan. Na de ontstane commotie en het terugtreden van steunpartij D’66 is het nu voorliggende plan meer een regulier “belastingplan” (dat ieder jaar verschijnt) geworden dan dat er sprake is van een “belastingherziening” (die was aangekondigd).

Waar een meerderheid zich aftekent, is een lastenverlichting van 1,5 tot 3% hetgeen betekent een mindere inkomstenbelasting van € 800 - € 2.000 per jaar.
Een greep uit de onderleggers:

  • Verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • Verhoging van de kinderopvangtoeslag
  • Loonkostenvoordeel voor werkgevers die mensen met lage inkomens aannemen
  • Verhoging van de arbeidskorting
  • Verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf
  • Het hoogste tarief (52%) gaat pas bij een hoger inkomen in
  • Een eerlijker belasten van het box 3-vermogen: dus geen 4% meer belasten op spaarrente e.d.! Dit betekent een vooraf vastgesteld “rendement per vermogenstitel”.

Te denken valt aan spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed.
Bovenstaande zal op Prinsjesdag uitgewerkt moeten zijn, zo is het plan.
Nu reeds lijkt te zijn afgeschoten:

  • aanpassing/verhoging Btw-tarieven
  • verruiming gemeentelijk belastinggebied
  • vereenvoudigingen van de zorgtoeslag.

Het zoet gaat het zuur vervangen of toch even afwachten ....?
Of gaat Griekenland voor? Immers geen Grexit.
Laten we hopen ook geen exit voor deze belastingherziening.

Wim Onderdelinden