Nieuwsflits november 2012

Elk kwartaal brengen wij een nieuwsflits uit met allerlei ontwikkelingen op fiscaal, bedrijfseconomisch en administratief gebied.
Onderwerpen in onze nieuwsflits van november 2012: (Klik hier voor de nieuwsflits)

 • Belastingplannen 2013
 • Renteaftrekbeperking nieuwe eigenwoningschuld
 • Informatieplicht bij lening van een niet-renseigneringsplichtige geldverstrekker
 • Overgangsregelingen eigenwoningschuld
 • Afschaffing KEW, SEW en BEW
 • Fiscale tegemoetkoming voor vermindering pensioen in eigen beheer
 • Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting
 • Beperking aftrek scholingsuitgaven
 • Beperking aftrek specifieke zorgkosten
 • Aanpassing afdrachtverminderingen
 • Verruiming begrip 'woning' voor de OVB
 • Verlenging termijn OVB bij doorverkoop
 • Maatregelen uit het Deelakkoord
 • Invoering vitaliteitssparen van de baan
 • Toch doorwerkbonus voor oudere werknemers
 • Uitbreiding uitstelregeling BTW-afdracht
 • Forse verhoging van de assurantiebelasting
 • Snellere verhoging AOW-leeftijd
 • Neem nog belastingvrij uw spaarloon op
 • Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie al in 2012
 • Aanscherping fraudebeleid sociale zekerheid