Nieuwsflits februari 2013

Elk kwartaal brengen wij een nieuwsflits uit met allerlei ontwikkelingen op fiscaal, bedrijfseconomisch en administratief gebied.
Onderwerpen in onze nieuwsflits van februari 2013: (Klik hier voor de nieuwsflits)

 • Uitstel tot 1 april voor omzetting van aflossingsvrije hypotheken en box-3-kapitaalpolis
 • Laat uw WOZ-beschikking controleren
 • Anticipeer op defiscalisering van de partneralimentatie
 • Vrijgeven levenslooptegoed met belastingkorting en beperking overgangsregeling
 • Denk aan werkgeversheffingen bij hoge lonen in de LB-aangifte over maart 2013
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is nu een werkgeversheffing
 • Nieuwe normbedragen voor kantinemaaltijden in 2013
 • Kantineverstrekkingen sportclubs vaker vrijgesteld van BTW
 • Doe tijdig aangifte schenkbelasting
 • Minder kinderopvangtoeslag
 • Heffingsrente is nu hogere belastingrente
 • Start verhoging van de AOW-leeftijd
 • Vul het AOW-gat met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen
 • Maak gebruik van de afkoopregeling kleine lijfrenten
 • Bereid u voor op beperking van het maximale hypotheekbedrag
 • Rekeningen sneller betaald
 • Vanaf 1 februari 2013 ook geen verwijderingsbijdrage meer voor groot witgoed