Nieuwsflits november 2013

Elk kwartaal brengen wij een nieuwsflits uit met allerlei ontwikkelingen op fiscaal, bedrijfseconomisch en administratief gebied.
Onderwerpen in onze nieuwsflits van november 2013:
(Klik hier voor de nieuwsflits)

 • Belastingpakket 2014
 • Geen uitstel meer van belastingheffing over ontslagvergoedingen
 • Overgangsregeling voor bestaande stamrechten
 • Crisisheffing bij hoge lonen ook in 2014
 • Verlaging drempel scholingsuitgaven
 • Extra verhoogde eenmalig vrijgestelde schenking ook voor aflossing restschuld
 • Tijdelijk vrijgestelde schenking van € 100.000
 • Geen integratieheffing meer in 2014
 • Vanaf 2014 alleen nog BTW-heffing bij koop/aannemingsovereenkomst
 • Toch MRB-vrijstelling voor oldtimers van 40 jaar en ouder
 • Verhoging bijtelling voor nulemissie auto vanaf 1 januari 2014 beperkt tot 4%
 • Voorstellen woningmarkt en zorgkosten 2014
 • Tarief aftrek kosten eigen woning stapsgewijs omlaag vanaf 1 januari 2014
 • Afschaffing aftrek specifieke zorgkosten en andere zorgregelingen in 2014
 • Neemt u uw levenslooptegoed op met belastingkorting of spaart u door?
 • Maak gebruik van de nieuwe willekeurige afschrijvingsmogelijkheid in 2013
 • Doe opgaaf bij de Belastingdienst van eigenwoninglening bij familie of eigen BV
 • Meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van uw woning
 • Is uw pensioenregeling al 67-proof?