Veilige omgeving

Ook de omgeving waar ik in werk, kan bijdragen aan "veiligheid". Dit onderwerp kan op nogal wat onderdelen van de bedrijfsvoering van toepassing zijn. Het gaat dan ook om de vraag wat onder "veiligheid" wordt verstaan.

Onder veilige omgeving kan ook worden verstaan:

 • het hebben van overzicht
 • het in de hand hebben van de financiële organisatie van het bedrijf
 • het zicht hebben op de huidige en latente fiscale positie van de onderneming
 • het "bij zijn" met de (dagelijkse) administratie
 • een goed en regelmatig overleg hebben met de huisbankier en de boekhouder/accountant
 • het in beeld hebben van de gewenste vervolgstappen als het gaat om de ontwikkeling van het bedrijf

Aspecten om tot bovenstaande te komen of vast te houden:

 • het periodiek bijwerken van de administratie en dat (laten) uitwerken in verslaggeving
 • periodiek doornemen/actualiseren van de verzekeringsportefeuille
 • met regelmaat nadenken over de pensioenpositie die ingenomen is c.q. ingenomen moet/kan worden.
 • zorgen voor inzicht in de eigen begroting en in kostprijsbesef.

Ook de eigen onderneming vergelijken met anderen is een indicator. Er is inmiddels voldoende materiaal daartoe verzameld

 • van te voren overleggen met de bankier over verwachte overstanden op de rekening courant en over de maximale aflossingscapaciteit in enig jaar
 • veranderingen (verbouwingen en aanpassingen aan het schip, aanschaf ander schip e.d.) tijdig voorleggen aan bankier om de financieringspositie te bepalen
 • zeker nu de belastingverplichtingen weer méér relevant worden (althans kijkend naar de gemiddelde 2014-resultaten) is het zaak dit tijdig in beeld te hebben en daarvoor te reserveren. Na een relatief hoge definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 volgt automatisch een relatief hoge voorlopige aanslag over 2015.

Tot slot
In het algemeen zal de gemiddelde (binnenvaart)ondernemer het belang van bovenstaande wel onderschrijven. In de praktijk blijkt echter dat qua uitwerking er heel verschillend mee wordt omgegaan en wordt ingevuld. Je kunt het belang ook onderstrepen door het om te draaien: een onderneming die dreigt om te vallen of er slecht voor staat heeft meestal minder/geen belang gehecht aan de aspecten in dit artikel genoemd.

Wellicht wordt bovenstaande beschouwd als "subjectieve veiligheid". Is ook prima!

Wim Onderdelinden