Levenstestament

Het regelen van een regulier testament is helaas voor velen nog steeds iets wat "op het lijstje staat". Toch is en blijft het van belang om één en ander niet uit te stellen. Er komt ook niet zoveel over naar buiten. Zelfs erfgenamen met slechte ervaringen reppen er niet zoveel over. Dit blijft meestal onder de pet.

Gelukkig horen we minder zoiets van "heb toch niets" en "ze bekijken het dan maar". Het gaat ook om verantwoordelijkheid nemen en om (geactualiseerde) wensen te beschrijven. Ook voor nabestaanden is het prettig om te vernemen dat in de geest van de overledene wordt gehandeld (soms is dat ook niet prettig.......).

Een betrekkelijk nieuw fenomeen is het opstellen van een "levenstestament". Dit is een document waarin u een aantal zaken bij de notaris vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als u zelf door dementie, een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken, privé of zakelijk, te regelen.

Een levenstestament kan bestaan uit:

  • één of meer volmachten
  • wensen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil)
  • wensen ten aanzien van uw financiën, onderneming, woning en andere zaken
  • wensen ten aanzien van schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden
  • bijlagen (overzicht van uw bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen, verzamelingen e.d.; en ook waar u deze overzichten bewaart)

Iedereen kent in de omgeving wel schrijnende voorbeelden, van schemerfases. Wie moet wanneer "ingrijpen" en de meningsverschillen binnen families daarover zijn evident aan de orde.
Dementie en ernstige ziektes kunnen aanleiding zijn om er tijdig over na te denken. Natuurlijk is iedere situatie anders. Toch is het uitstelgedrag redelijk universeel.

Eén van de geestelijk vaders van dit betrekkelijk nieuwe fenomeen is notaris Aniel Autar van Kooijman Lambert Notarissen. Hij kan bevlogen over de mogelijkheden en aspecten vertellen.

Overleg hierover met uw vaste adviseur/boekhouder is een prima begin.

Wim Onderdelinden