Het (5e) jaar van de waarheid

In het eerste kwartaal van de crisis (dat is het 4e kwartaal van 2008) werd er nog niet echt paniekerig gereageerd op de toen al fors dalende vrachttarieven. Immers, het gehele jaar 2008 overziende, was het een uitstekend binnenvaartjaar. Evenals de jaren ervoor, om in te lijsten.

Vervolgens, zo blijkt nu, waren er allerlei fases en overwegingen aan de orde:

  • het zal toch niet zo lang duren
  • hoe kan dat nu, ze hebben het (vrachttarief) toch altijd betaald
  • ik heb nog stevige reserves opgebouwd
  • ook mijn stille reserves (lagere boekwaarde t.o.v. de vermeende echte waarde van het schip) zijn toch voldoende
  • mijn boekhouder zegt dat ik nog heel veel belastinggeld terugkrijg als ik negatieve belastbare inkomens met het (positieve) verleden ga verrekenen
  • mijn bank heeft me toch nooit laten vallen, sterker, ze hebben mij zelfs gestimuleerd om te staan waar ik nu sta ....
  • bij periodiek laag water komt het wel weer goed (voorbeeld: het jaar 2011)
  • het wegdrukken van de steeds duidelijker veranderde realiteit (man en vrouw die daar verschillend in kunnen zitten)

Ondertussen weten we meer. Bankencrisis en economische crisis zijn volledig in elkaar overgelopen.

Een kleinere koek moet onder dezelfde mensen en partijen worden verdeeld. Dat gaat gepaard, vanwege moordende concurrentie, met een lagere (vracht)prijs. In deelsectoren is, als gevolg van bovenstaande, sprake van een redelijk onbetwiste overcapaciteit.

Terwijl we vinden en denken dat de regie bij de ondernemer zelf moet blijven, is 'ie al regelmatig overgenomen/uit handen geslagen door partijen waar aanvankelijk zo prettig mee werd samengewerkt .......

Het jaar van de waarheid wordt beïnvloed door de omgeving en de natuur: banken, perspectieven, politiek, binnenvaartondernemers zelf, alternatieven e.d. Met name de grote schepen staan voor de impliciete keuze: wil ik, zolang de bank dat ook wil, dóór met mijn object waar ik om zeer moverende redenen, in geloofde. Wat zijn de consequenties als er, door wie dan ook, wordt ingegrepen, wat zijn de alternatieven, mijn leeftijd en de daarbij horende perspectieven, mijn (nog niet) gerealiseerde pensioenopbouw.

Binnenkort brengt het Economisch Bureau van de ING weer een sectorrapport uit over de binnenvaart. Bepaalde deelsectoren zullen daar niet goed uitkomen. Dit betekent o.a. dat het zoveelste jaar van de waarheid voor sommige mensen aanbreekt. In de spiegel kijken en knopen tellen komt voor die mensen dichtbij. De later (?) hogere (?) vrachttarieven met bijbehorende waardestijging van het schip is de worst die voor een aantal te ver weg is, te lang duurt.

Gelukkig wordt er achter de schermen door branche-organisaties en politiek gewerkt aan begeleiding en oplossingsrichtingen. De tijd is echter voor een aantal de beslissende factor aan het worden ...........

Wim Onderdelinden