Provisiestelsel afgeschaft

We waren eraan gewend. Toch goed dat het is afgeschaft: het provisiestelsel.

Jaren wisten we niet beter: als we verzekeringsproducten aanschaften had niet iedereen door hoeveel (!) provisie de bemiddelaar/tussenpersoon ontving van de verzekeringsmaatschappij voor "bewezen diensten". Hierbij moet worden gedacht aan financiële producten als lijfrentes, A.O.V.-verzekeringen, huishypotheken, pensioenen, inkomensverzekeringen e.d. Let wel: bepaalde producten leverden méér provisie op waardoor de adviseur/tussenpersoon niet altijd het beste en meest objectieve advies verstrekte.

Uiteindelijk gingen deze meestal hoge provisies in mindering op de waarde en kwaliteit van het geleverde product. U als afnemer had daar geen zicht op, de provisies werden immers rechtstreeks afgerekend tussen tussenpersoon en verzekeringsmaatschappij. U tekende voor een product dat mogelijk (latent) méér waarde had kunnen hebben. Ondanks de al jaren bekende "zorgplicht" van diezelfde tussenpersonen zijn er teveel voorbeelden van hoe slecht het kan aflopen. DSB van Dirk Scheringa is hier een klassiek voorbeeld van!

Per 1 januari 2013 is bovenstaande provisieregeling wettelijk verboden. Diezelfde tussenpersonen/verzekeringsadviseurs zeggen nu aan de voorkant hoeveel het ongeveer gaat kosten: ieder uur moet nu immers separaat aan de klant in rekening worden gebracht. Bij redelijk ingewikkelde producten kan dit uiteraard (fors) oplopen. U krijgt uiteindelijk een (latent) beter product omdat het vrij is van die eerdere provisieverrekening.

Bijkomend probleem is echter wel dat één en ander om een stevige gewenning vraagt. Ieder telefoontje, bezoek en anderszins wordt visueel gemaakt in een factuur die hoort bij de bewezen diensten. Die omslag in denken blijkt een ingewikkelde en dat is ook niet zo vreemd. Het nú betalen van diensten of een later minder product lijkt ook op "appels met peren vergelijken".

Door de crisis worden de eerder in dit artikel beschreven producten veel minder afgenomen waardoor de bovengenoemde consequenties nog niet bij een ieder op het bordje zijn beland.

Het is belangrijk aan de voorkant te vragen hoeveel de dienstverlening gaat kosten. Dit om ergernis en frustraties te voorkomen.

Wim Onderdelinden