Weinig smaken voorradig

Op 25 maart 2013 hield de Binnenvaart Branche Unie haar eerste grote (jaar)congres.

Wij waren daar uitgenodigd om te spreken over met name "de economische situatie in de binnenvaart". Omdat we daar dag in dag uit mee te maken hebben en "er middenin staan' kunnen we daar inderdaad uren over spreken.

Grote onderwerpen waren dan ook:

  • crisis begon in 2008 bij de banken, de oplossing ook?
  • uitstel van aflossingen en spanningen op de rekening courant
  • welke deelmarkten/segment schepen worden het zwaarst getroffen?
  • de "hoe-lang-nog-vraag" overheerst vrijwel alles
  • de negatieve bespiegelingen rondom "waarde schip"
  • de al 4 jaar verwaarloosde pensioenproblematiek
  • de eigenzinnige positie/houding van de (binnenvaart)banken
  • de renteproblematiek
  • de al 4 jaar lang durende geduldvraag wordt verlegd van de bank naar de ondernemer
  • werken aan oplossingsrichtingen: reduceren overcapaciteit, capaciteit opleggen/stilleggen, méér samenwerken (coöperaties e.d.), komen tot "masterplannen".

Een zeer inspirerend congres volgde. Naast het belichten van bovengenoemde heel zware aspecten volgde een heel interactief onderdeel: het gesprek met de zaal (een ruime 300 aanwezigen!). Heel positief was dat niet van "onderuit de zak" of "onder de gordel" werd gereageerd. Ondanks de gemiddeld zeer netelige positie van de "gemiddelde" binnenvaart-schipper, volgde er toch een inspirerend debat.

Natuurlijk lag er nog een andere schaduw over de dag. De andere sprekers (Lilian van Hiele van het Steunpunt Binnenvaart en Martin Quispel van Panteia/NEA) konden namelijk ook niet verhullen dat de ervaringen en perspectieven onder verantwoord niveau liggen. Zelfs het jaar 2020 kwam langs als het jaar waarin de nieuwe blik weer op moet worden gericht voor teveel schepen.

Dat geduld is echter teveel gevraagd en te ver weg. Het IMF voorspelt voor volgend jaar voor Nederland weer een kleine economische groei.

Laten we hopen dat dit dan het begin is van een verder herstel.

Wim Onderdelinden