Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Sinds 16 maart 2013 zijn de betalingstermijnen wettelijk vastgelegd. Voorheen stond in de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Met name voor kleine bedrijven is deze wettelijke regeling een stap vooruit. Onbetaalde rekeningen leiden bij kleine bedrijven immers eerder tot liquiditeitsproblemen dan bij grote ondernemingen. De regeling maakt onderscheid in overeenkomsten tussen bedrijven (business-to-business) en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden.

Business-to-business (B2B)

  • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Te late betaling of geen betaling

Als uw opdrachtgever de factuur te laat of helemaal niet betaalt, mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Op 1 juli 2012 is een regeling ingevoerd die de standaardvergoeding vaststelt volgens onderstaand schema.

  • de eerste € 2.500 maximaal 15% incassokosten
  • de volgende € 2.500 maximaal 10% incassokosten
  • de volgende € 5.000 maximaal 5% incassokosten
  • de volgende € 190.000 maximaal 1% incassokosten
  • bedragen boven € 200.000 maximaal 0,5% aan incassokosten mum van EUR 6.775 aan incassokosten).

Het minimumbedrag van de vergoeding voor incassokosten is € 40 en de maximale vergoeding voor incassokosten bedraagt € 6.775. Naast incassokosten mag u ook wettelijke rente in rekening brengen. Deze bedraagt op dit moment 7,75%

Een rekenvoorbeeld om bovenstaande tabel te illustreren. Stel u hebt € 6.000 van een debiteur tegoed. De betalingstermijn van de nota is verstreken en u hebt de debiteur aangemaand. U mag dan over de eerste € 2.500 15% (= € 375), over de volgende € 2.500 (= € 250) en over de resterende € 1.000 5% (= € 50) aan incassokosten berekenen. Totaal is dat dus € 675.

Als reden om de betalingstermijn wettelijk vast te leggen wordt vaak genoemd dat dit een middel is om te voorkomen dat partijen met een dominante marktpositie deze positie misbruiken door niet of heel laat te betalen. De vraag is of deze regeling daaraan voor de ondernemer een einde aan maakt.