Tweedeling

Op vakantie gaan is natuurlijk fijn voor degenen die daadwerkelijk de tijd en financiën hebben om hier invulling aan te geven. Veraf of dichtbij: genieten van een ongetwijfeld verdiende periode van rust in een geheel andere omgeving. Niet voor niets adviseren therapeuten er eens op uit te trekken wanneer het een keer wat/erg tegenzit. Zo geformuleerd, zou vrijwel iedere ondernemer wel toe zijn aan (een vorm van) vakantie. Ja, er zelfs recht op hebben al dan niet op "medisch voorschrift".

De praktijk is echter anders. Natuurlijk zijn er ook in 2013 nog actieve ondernemers die een vakantie plannen en dat keurig en verantwoord kunnen betalen. Gelukkig maar. Meestal betreft dit ondernemers die hun onderneming vrij hebben van financieringen, het gewoon nog steeds goed doen of nog over spaarmiddelen beschikken. Het overgrote deel kan het zich financieel niet veroorloven om op vakantie te gaan omdat:

  • de recessie/crisis nog steeds dagelijks voelbaar is
  • de rekening courant limiet (al lang) is bereikt
  • er nog zoveel andere wensen aan boord zijn
  • de aflossingen ook al zo lang/grotendeels zijn uitgesteld
  • de perspectieven nog steeds somber zijn
  • er nog enkele (oude) rekeningen eerst moeten worden betaald
  • (groot)onderhoud in aantocht is
  • de bank het toch niet goed / verantwoord vindt
  • de kinderen steeds duurder worden
  • het kleine privé-buffertje intact moet blijven

In de praktijk komen al deze aspecten dagelijks bij mij langs en proberen we de vertaalslag hiervan met elkaar te maken.

Soms moet je inderdaad een soort "diepte-investering" (vakantie) doen om er later weer tegenaan te kunnen. Ook het uitkijken naar zo'n vakantie is al van onschatbare waarde voor velen. Zeker ook degenen die niet (geheel) kunnen aflossen worstelen met die wereldvraag: "dus ik kan niets meer uitgeven??"

In de praktijk zien wij grote verschillen op dit punt. De privé-onttrekkingen verschillen fors. Dit was echter ook vóór de crisis van toepassing. Méér inzicht in een verbeterde privé-administratie is voor velen dan ook van belang. Voor de bank (inzicht) maar ook voor elkaar (man en vrouw) waardoor daar geen fricties over ontstaan. Die energie kan beter aan andere dingen worden besteed .......

Praat er open over met elkaar. Soms zijn bezuinigingen op andere gebieden ook te realiseren.

Wim Onderdelinden (uw "therapeut".......)