Fiscus richt pijlen op openstaande BTW-schuld

De Belastingdienst start een landelijk project met als doel om bij ondernemingen die een BTW-schuld op de balans de verschuldigde belasting alsnog te innen. Om de schulden op te sporen, gaat de belastingdienst de aangiftes inkomsten- en vennootschapsbelasting vergelijken met de aangiftes omzetbelasting. Aangezien in beide aangifte de omzet wordt vermeld, kan eenvoudig worden gecontroleerd of deze gelijk zijn. Ook moet in de winstaangifte van een onderneming de BTW-schuld op de balans worden gespecificeerd.

Bij veel ondernemingen staat een BTW-schuld op de balans. Meestal komen bij het samenstellen van de jaarrekening verschillen aan het licht tussen de werkelijk ontvangen en betaalde BTW en de afgedragen BTW. Als dat zo is, dan moet de verschuldigde BTW alsnog worden aangegeven met een suppletieaangifte. De belastingdienst stelt dat dit veelal te laat of zelf helemaal niet wordt gedaan.
Een veel voorkomende oorzaak van deze verschillen is dat ondernemers vaak de BTW op de omzet pas aangeven als betaling van de opdrachtgever is ontvangen. Helaas hebben veel binnenvaartondernemers te maken met traag betalende opdrachtgevers.. Volgens de Wet op de omzetbelasting bepaalt de factuurdatum het tijdvak waarin de BTW moet worden aangegeven. Verstuurt u een factuur op 30 juni, dan moet u de BTW daarop afdragen over juni (bij maandaangifte) of over het tweede kwartaal(bij kwartaalaangifte). Zelfs als u de betaling pas eind augustus ontvangt. U kunt in dat geval misschien beter een dag wachten.

Het project van de belastingdienst richt zich op BTW-schulden tot en met mei 2012. Het gaat dus specifiek om BTW-schulden van vóór mei 2012 waarvoor nog geen suppletieaangifte is ingediend. De belastingdienst gaat voor deze schulden naheffingsaanslagen opleggen. Op naheffingsaanslagen die de belastingdienst in het kader van dit project oplegt, zal de maximale boete 5% bedragen.

Heeft u op uw balans nog BTW-schulden staan van 2011 of daarvoor, dan is het verstandig deze bedragen alsnog aan te geven. Indien de financiële middelen ontbreken om de aanslagen te kunnen voldoen, dan maakt u meer kans om bij de belastingdienst een betalingsregeling te treffen als u de belastingdienst voor bent.

Lucien de Boer FB