Stop op financiering

De herkenbaarheid van deze kop boven dit artikel zal hopelijk leiden tot het lezen ervan. Sinds het ontstaan van de crisis is het vrijwel niet (meer) financieren van binnenvaartondernemingen een hot item. Het probleem is ook alleen maar groter geworden. Het hele MKB kreunt en steunt over dit probleem. Kranten en vakbladen getuigen hier dagelijks van! Uit ervaring kan ik zeggen dat de verhalen en voorbeelden kloppen en dus waar zijn. Ook de banken bevestigen het (nu).

In de praktijk levert dit in het algemeen de volgende problemen op:

 • bestaande financieringen worden niet uitgebreid
 • nieuwe motor of andere noodzakelijke investeringen of kosten m.b.t. verlenging SI: zeer, zeer moeizame financiering, als het überhaupt lukt
 • verkrampt omgaan met de limiet van de rekening courant
 • niet (meer) overnemen van een financiering door een andere bank

Al deze aspecten gelden ook voor binnenvaartondernemers die al vele jaren bij dezelfde bank zitten. Onderstaand voorbeeld geeft het failliet aan van de binnenvaartfinancieringen.
Een ondernemer met een (zeer) jong schip, werkzaam in een niche-markt, doet het goed, uitzonderlijk goed:

 • voldaan/voldoet aan alle aflossings- en renteverplichtingen
 • meer dan uitstekende winsten vanaf dag 1
 • bouwt reserves op
 • zeer verantwoorde privé-onttrekkingen
 • uitstekende/blijvende perspectieven vanwege contract
 • schip uitgerust met innovatieve investeringen

Ook de bestaande bank sprak/spreekt vol lof over deze onderneming/ondernemer.Ondernemer wil de mogelijkheden onderzoeken om over te stappen naar een andere schippersbank vanwege het "tarievengebouw" bij de bestaande bank.Plan gemaakt en uitgebreid besproken/gesproken met drie andere banken.

Conclusies van de drie banken:

 • we doen het niet
 • we moeten denken aan onze eigen solvabiliteit en rentabiliteit
 • we mogen het niet
 • uitbreiding van de binnenvaartportefeuille is niet (meer) aan de orde
 • we zijn bang voor de ontwikkeling van de waarde van de schepen, ook van het jonge onderhavige schip met contract en performance
 • er kunnen allerlei dingen gebeuren die "het dossier in gevaar brengen"

Hier zakt je broek van af. Argumenten doen er in zo'n geval dus niet meer toe.

Oh ja, ook nog een fijne. De bestaande bank had in haar revisiebrief o.a. opgemerkt "het is het streven van de bank om de totale financiering voor de bank kostendekkend te maken". In een tijd dat banken over elkaar heen tuimelden, is er dus "onder de kostprijs" geleverd en gewerkt. Dat moet nu met de huidige tarieven kennelijk worden goed gemaakt/gecompenseerd....

"Onder de kostprijs leveren/varen" is trouwens een bekend item in de binnenvaart. Door de banken wordt dit natuurlijk ontraden.....

Al met al is dit een somber beeld geworden.

Afspraken over "niet-financierbaarheid" zetten nog meer druk op de continuïteit van (binnenvaart)ondernemingen. Dat één en ander gepaard gaat met boosheid, stress e.d. is natuurlijk evident. Zeker ook de onmacht om dit bij te sturen is voor een ondernemer frustrerend. Relaties met banken staan daardoor onder druk. Niemand wil dat, het gebeurt echter op een natuurlijke manier.

Wim Onderdelinden, directeur