Fopspeen?

Het kabinet heeft onlangs aan het ondernemend bedrijfsleven (weer) bekend gemaakt dat investeringen willekeurig en vervroegd mogen worden afgeschreven. In het kader van crisismaatregelen gold dit ook al in 2009 t/m 2011. In de (binnenvaart)praktijk houdt dit in dat dat heel veel tot heel weinig mag worden afgeschreven ten laste van het resultaat. Het maximum bedroeg en bedraagt 50%. Hierdoor daalt de boekwaarde van hetgeen wordt aangeschaft sneller, daalt het resultaat sneller en is er minder belasting verschuldigd. Deze "formule" bestaat nu weer tot en met 31 december 2013.

Voor (binnenvaart)ondernemers die (veel) winst maken en (fors) belasting betalen, is dit zeker een maatregel die nú liquiditeitsvoordeel oplevert. Het gaat om het naar voren halen van belastingvoordeel door vervroegde afschrijvingen. Er is echter ook een andere kant van de medaille. Vanaf 2009 t/m heden, zijnde de crisisjaren, staan de gemiddelde binnenvaartwinsten meer dan zwaar onder druk. Zelfs zodanig dat velen in de rode cijfers zijn terecht gekomen. Dit betekent dus dat die categorie uiteraard al geen belasting betaalt.

Los van het feit dat diezelfde categorie binnenvaartondernemers sowieso weinig investeert (geld ontbreekt eenvoudig), hebben zij dus ook niets aan extra afschrijvingen. We zitten dus in een spiraal die moet worden doorbroken. Die baby kan best een tijdje rustig zijn met een fopspeen maar na verloop van tijd is toch méér nodig .......!

Bij "investeren" hoort ook in veel gevallen "financieren". De (schippers)banken voeren echter een zeer restrictief/terughoudend beleid op dit punt. Het MKB staat droog zoals dat heet. Hier is al veel over gezegd. Het gaat om het beheer van de huidige financieringen maar niet om extra financieringen te verstrekken i.v.m. gewenste investeringen. Zolang de crisis voortduurt, wordt geen ander bankbeleid verwacht.

Was het maar waar dat de belastingen en de belastingdruk het grootste probleem waren, dan zou het goed gaan met de binnenvaart...........

Wim Onderdelinden