Financiering MKB krijgt (klein) duwtje in de rug

Op 2 augustus heeft minister Kamp van Economische Zaken aangekondigd een proef te starten waarbij de maximale financiering via Qredits wordt verhoogd van € 50.000 naar € 100.000. De reden voor deze verhoging is het feit dat financiering door de traditionele banken voor het MKB bijna onmogelijk is en voor de scheepvaart al helemaal uitgesloten lijkt.

Wat is Qredits
Qredits is een samenwerking van de Nederlandse banken en wordt ondersteund door een subsidie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Fonds Werken aan Wonen. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers in het MKB met microkrediet, bestaande uit een zakelijke lening van maximaal vijftigduizend euro. Dit maximum wordt dus nu verhoogd tot honderdduizend euro. Ondernemingen die willen investeren, kunnen krediet krijgen. Qredits neemt dus geen bestaande financieringen over.

Voorwaarden
Uit de voorwaarden blijkt dat bij Qredits de toekomst zwaarder weegt dan het verleden. Uiteraard moet een ondernemer die krediet aanvraagt middels een uitgebreid ondernemingsplan aantonen dat hij/zij in staat is om aan de rente- en aflossingsverplichting te voldoen. Kan dit succesvol worden aangetoond, dan staat weinig een kredietverstrekking nog in de weg. Daarnaast hanteert Qredits de volgende bijzondere voorwaarden:

  • het aflossingsschema wordt in overleg vastgesteld;
  • de lening na een jaar tussentijds boetevrij worden afgelost;
  • eigen inbreng of onderpand is niet strikt noodzakelijk;
  • BKR-registratie hoeft geen belemmering te zijn voor het verkrijgen van krediet.
  • de bedrijfsactiviteiten moeten voornamelijk in Nederland plaatsvinden.

Vooral de laatste voorwaarde kan voor de binnenvaart een vervelende zijn. Navraag bij Qredits geeft niet echt een duidelijk antwoord. Het is niet zo dat binnenvaart op voorhand uitgesloten is. Een binnenvaartonderneming kan een aanvraag indienen. Per geval zal worden bekeken of de bedrijfsactiviteiten in voldoende mate in Nederland plaatsvinden.

Rente
Qredits rekent een marktconforme rente over het uitstaande krediet. Daarbij moet worden aangetekend dat het hier gaat om de rente die wordt berekend over starterskredieten. Omdat een onderpand of eigen inbreng niet strikt noodzakelijk is, is de rente hoger dan de rente op bijvoorbeeld hypotheken. De rente schommelt op dit moment zo rond de 9%.

Op papier lijkt Qredits een redelijk alternatief voor de bestaande vormen van financiering. In de praktijk zal moeten blijken of dit ook voor de binnenvaart geldt. De hoge rente en de voorwaarde dat de bedrijfsactiviteiten voornamelijk in Nederland moeten plaatsvinden, zijn vervelende belemmeringen. De schippersbonden kunnen wellicht een rol spelen om deze voorwaarde voor de binnenvaart te verzachten.

L.J.E. de Boer FB