De belastingdienst gaat digitaal

Jaarlijks verstuurt de belastingdienst zo'n 160 miljoen van de beruchte blauwe enveloppen. De blauwe envelop en voorlopige aanslag zullen vrijwel geheel verdwijnen. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen is inmiddels naar de tweede kamer gestuurd.

Uit het wetsvoorstel valt op te maken dat het streven is om alle belastingbetalers een eigen domein op de website van de belastingdienst te geven voor de communicatie met de belastingdienst. In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat de voorlopige aanslag verdwijnt. Nu verstuurt de belastingdienst in de regel een voorlopige aanslag na ontvangst van de aangifte. Dit wordt vervangen door één definitieve aanslag. Via een eigen belastingdomein kan de aanslag worden geraadpleegd en eventueel worden aangevuld of herzien. Deze aanvullingen of herzieningen worden in tegenstelling tot nu niet als bezwaar worden behandeld. Naar verwachting zal dit in 2016 ingevoerd zijn.

Vooruitlopend op de digitalisering van de communicatie stopt de belastingdienst vanaf 1 januari 2014 met het versturen van de aangiftebrieven voor de omzetbelasting. Hiermee verdwijnt voor de omzetbelasting ook de acceptgiro. De ondernemer moet zelf in de gaten houden om tijdig aangifte te doen. Als geheugensteuntje verstuurt de belastingdienst begin januari de volgende gegevens:

  • aangiftetijdvakken
  • uiterste inlever- betaaldata
  • betalingskenmerken

In 2012 was de belastingdienst al gestopt met het versturen van aangiftebrieven voor de loonheffingen. Nu is de omzetbelasting aan de beurt.

Door het verdwijnen van de acceptgiro is het voor binnenvaartschippers ook niet meer mogelijk om iemand te machtigen om de omzetbelasting te betalen. Dat moet u zelf gaan doen. Let u er goed op dat u het betalingskenmerk goed overneemt. Doet u dit niet dan wordt de betaling van de omzetbelasting niet tijdig verwerkt. Het gevolg daarvan is dat u een naheffingsaanslag krijgt met een boete van minimaal € 50. Omdat de boete wordt opgelegd wegens niet betalen, kan hiertegen succesvol bezwaar worden gemaakt. Er is immers wel betaald, alleen met een verkeerd betalingskenmerk. U kunt zich dit gedoe besparen door het betalingskenmerk goed te controleren.