Belastingplan 2014

Op het moment van het schrijven van dit artikel is eindelijk duidelijk wat onze regering voor 2014 voor ons in petto heeft. Normaal gesproken is dit op Prinsjesdag het geval, maar om alle plannen door de Tweede en vooral de Eerste Kamer te kunnen loodsen, was een aanvullend begrotingsakkoord nodig. Hieronder een greep uit de maatregelen.

Het beste nieuws voor ondernemers is het handhaven van de huidige zelfstandigenaftrek. De voorgenomen versobering van de zelfstandigenaftrek wordt geheel teruggedraaid.

Het box 2-tarief wordt in 2014 eenmalig verlaagd van 25% naar 22%. Hierdoor kan de directeur-grootaandeelhouder (dga) fiscaal gunstiger dividend uit de B.V. halen.

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt in 2014 verlaagd. Het tarief is nu 37% en wordt in 2014 36,25%. Dit stimuleert de koopkracht van alle inkomens.

De geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf van de inkomstenbelasting gaat niet door. De vierde schijf begint bij een belastbaar inkomen van € 55.991. Hogere inkomens houden hierdoor dezelfde heffingskorting dan de lagere inkomens.

Omdat er wel 6 miljard bezuinigd moet worden, kan er niet alleen maar goed nieuws zijn. Daarom ook een reeks van minder positieve berichten voor de portemonnee. Autorijden wordt duurder. Op Prinsjesdag is de accijnsverhoging op diesel en LPG al aangekondigd. Daar bovenop komt het terugdraaien van de voorgenomen verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Tenslotte worden vanaf 2015 de CO2-normen voor de BPM aangescherpt. BPM is de aanschafbelasting op auto's.

De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. De werkbonus is een extra heffingskorting, waardoor werkenden van 61 tot 64 jaar meer netto inkomen over hielden. In 2018 is de werkbonus helemaal verdwenen.

Verdere verlaging vanaf 2015 van de marge van het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon is het loon dat de dga aan zijn B.V. moet berekenen. Veel dga's zijn in dienst bij een holding die boven de B.V. waar de exploitatie plaatsvindt (werkmaatschappij) is geplaatst. De holding rekent voor de werkzaamheden van de dga een bedrag (fee) aan de werkmaatschappij. De holding hoefde niet de volledige fee in de vorm van loon aan de dga uit te keren, maar mocht 30% in de holding achter houden. Door de aanpassing moet een groter gedeelte van de fee worden verloond aan de dga.

De regering wil een bedrag van 100 miljoen besparen door het tegengaan van schijnconstructies. Hiermee wordt het oneigenlijk gebruik van de ondernemersaftrek bedoeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ex-werknemers die als zzp'er bij hun voormalige werkgever aan de slag gaan.

In vergelijking met de plannen van Prinsjesdag bevat het aanvullend begrotingsakkoord veel positief nieuws voor ondernemers. Met name de aangekondigde versobering van de zelfstandigenaftrek heeft tot veel ophef geleid in ondernemend Nederland. Deze plannen zijn gelukkig naar de prullenbak verwezen.