Deutsche Bank een uitzondering?

Maar liefst 101 binnenschippers hebben deze zomer het bericht ontvangen van de Deutsche Bank (DB) dat eenzijdig de relatie zal worden verbroken.

Dit gold overigens voor 18.000(!) ondernemers, verenigingen en stichtingen.
Het daarna opgerichte Meldpunt Binnenvaart heeft daarna de ergste nood kunnen lenigen:

  • er is weer een binnenvaartaccountmanager
  • als het aantoonbaar niet lukt om de financiering elders onder te brengen, zal de DB (voorlopig) gedogen.

Toen de ABN Amro en Fortis samen gegaan waren, vond Brussel dit een te groot agglomeraat. Negen bankfilialen kwamen daardoor in de etalage.
DB was toen de gelukkige koper ......

Nu, een paar jaar verder, wil de DB af van het MKB. Niet meer aantrekkelijk, kost teveel, er moeten te hoge tarieven worden berekend.....
Mensen heel hoog in de DB-toren hebben in hun wijsheid beslist.

Natuurlijk was aan de voorkant bekend dat vele ondernemers onderhavige financiering niet even elders konden onderbrengen.
De financieringsmogelijkheden bij Rabo, ING en ABN Amro zijn immers al enkele jaren tot méér dan een uiterst minimum teruggebracht.

Vraag die nu, buiten de emoties om, resteert is: hoe lang zal er gedoogd worden?
Opzegging van het krediet zou immers het einde van de binnenvaartonderneming betekenen.

En ja, de DB wil nog wel het volgende opmerken:
Zij stellen nu een bewuste daad maar de andere bankiers zullen zeker volgen.
Als die wél het MKB zullen blijven financieren, zal het tarievengebouw fors naar boven worden aangepast, zo is de algemene DB-opvatting.

Ik heb geprobeerd de emotie niet teveel te laten doorklinken in dit artikel. U kunt zich echter wel voorstellen hoe de onderhavige gesprekken verlopen .....

Ik raad iedereen aan zich bij hun brancheorganisatie te melden zodra het dossier op slot dreigt te geraken en het de verkeerde kant op dreigt te gaan. Wellicht kunnen we met maatwerkoplossingen erger voorkomen.

We gaan naar een nieuwe financieringswereld toe waarbij, naast beprijzingsgevolgen er méér door derden zal moeten worden gefinancierd.

Wim Onderdelinden