Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Investeren met BIK in coronatijd

De overheid wil graag dat u ook in deze lastige coronatijd blijft investeren. Daarvoor is een nieuwe tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling getroffen: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als u per bedrijfsmiddel minimaal € 1.500 investeert en minimaal € 20.000 per aanvraag, kunt u een investeringskorting krijgen.

Deze korting kunt u verrekenen met de af te dragen loonheffing. De hoogte van de korting hangt af van de omvang van het investeringsbedrag:

  • bij investeringen tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de korting 3,9% van het investeringsbedrag;
  • bij investeringen boven € 5 miljoen bedraagt de korting 1,8% van het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen.

De regeling is van toepassing op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in Nederland, waarvan de investeringsverplichtingen op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en daarna binnen zes maanden in gebruik zijn genomen.

Tip
U kunt de BIK benutten naast andere bestaande stimuleringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de vervroegde afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL), mits aan de voorwaarden voor deze stimuleringsregelingen wordt voldaan.

Fiscale eenheid (nog) too big voor BIK
Bestaat uw bedrijf uit verschillende bv’s die samen een fiscale eenheid vormen voor de vennootschapsbelasting? Dan kunt u nog geen gebruikmaken van de BIK. De Europese Commissie (EC) moet namelijk eerst goedkeuren dat dit geen ongeoorloofde staatssteun is. De BIK is namelijk alleen bedoeld voor investeringen in Nederland. Zonder goedkeuring van de EC kan het systeem van de fiscale eenheid er echter toe leiden dat sommige investeringen in een ander EU-land ook BIK-subsidie krijgen. Als de goedkeuring wordt verleend, kan ook een fiscale eenheid gebruikmaken van de BIK voor investeringen in Nederland met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.