Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Vrije ruimte WKR

Per 1 januari 2021 is het tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) weer teruggebracht naar het systeem van voor de coronacrisis. De eerste schijf in de vrije ruimte bedraagt per werkgever weer 1,7% van de loonsom tot € 400.000. Daarboven is de tweede schijf iets verlaagd naar 1,18% (in plaats van 1,2%) van de resterende loonsom.

Eindheffing
Vergoedt of verstrekt u meer dan het bedrag van uw vrije ruimte? Dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. De eindheffing over het aangiftejaar 2020 hoeft u pas aan te geven bij de loonaangifte over het tweede loontijdvak, dus bij de aangifte over februari, die u in maart doet.