Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Saneer uw schulden en voorkom een faillissement

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze nieuwe wet helpt u om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden uw schulden gesaneerd en kan een faillissement worden voorkomen. Als u van deze wet gebruik wilt maken, is het belangrijk dat u daarbij de juiste procedure volgt.

Ten eerste treedt u in de voorbereidende fase in overleg met uw schuldeisers, zoals uw bank, verhuurder, leveranciers en aandeelhouders om afspraken te maken over zaken zoals uitstel van betaling, kwijtschelding van schulden of verlaging van huur. Deze afspraken legt u vast in een conceptakkoord, waarbij de betrokken schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen moeten worden ondergebracht op basis van hun rechtspositie en de verschillende afspraken die u met hen wilt maken.

Daarna moet het conceptakkoord worden voorgelegd aan alle schuldeisers en aandeelhouders. Zij zullen hierover stemmen en (hopelijk) een akkoord geven. Vervolgens kan het akkoord ter goedkeuring (homologatie) worden voorgelegd aan de rechter.