Prive-onttrekkingen

Met grote regelmaat komen de prive-onttrekkingen op de agenda in gesprekken met de betreffende ondernemer en met de bank wanneer de jaarstukken worden besproken.

Zeker, in de afgelopen 5 volle crisisjaren een hot item.
Gemiddeld is er nogal bezuinigd. Hierbij valt te denken aan:

  • mindere, lagere verzekeringen
  • lagere of schrappen van vakantie-uitgaven
  • minder "overig privé" (kleding, eten, drinken)
  • minder schenkingen.

De standaard "regel" is dat het totale privé in evenwicht moet zijn met de behaalde bedrijfsresultaten. Dat evenwicht is echter regelmatig zoek.
Méér resultaat dan privé betekent stijging van het eigen vermogen. Méér privé dan bedrijfsresultaat betekent interen op het eigen vermogen.
Dat "eigen vermogen" moet er overigens wel zijn. Als het er niet is en het privé is hoger dan de bedrijfswinst dan wordt het in de praktijk als volgt gefinancierd:

  • oplopende schulden
  • overstanden op de rekening courant
  • aanpassing van de rekening courant limiet
  • lenen bij familie.

Omdat in het algemeen "extra kredieten" bij de bank niet (meer) mogelijk zijn, komt al snel "uitstel van de bedrijfsaflossingen" in zicht omdat al maar oplopende korte termijn rekeningen (gasolie e.d.) natuurlijk een keer spaak loopt.

In deze fase van de strijd komen ook andere aspecten aan de orde.
Tot welk privéniveau wil/kan de ondernemer zakken? Kan ik nu nog minder uitgeven dan mijn personeel, is een nogal eens waar te nemen vraag. Ook de lol-in-je-werk-vraag is aan de orde.
Deze week schreef een schipper over de volgende stelling: als de schipper nu bij zijn dokter langs zou gaan, zou voor 50% de diagnose "burn out" van toepassing zijn.

Hoewel ik 24/7 onder de schippers ben en weet wat er leeft, schrok ik toch van die opmerking. Het bestaansrecht komt dan heel dicht bij.
In hoeverre wordt er toneel gespeeld als de binnenschipper zich uitlaat over bovenstaande.


Tot slot: de hoogte van de privé-onttrekkingen verschilt nogal. De ene binnenschipper leeft duidelijk op een andere privévoet dan de collega.
Dat zien de banken (in de jaarrekening) uiteraard ook. Dat maakt het ook wel eens lastig als we met elkaar de privé's beschouwen en analyseren.
Gemiddeld bezien is de rek er wel uit om nog veel op privé-uitgaven te bezuinigen.


Wim Onderdelinden