Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Corona-betekening door deurwaarder is rechtsgeldig

Deurwaarders moeten een exploot volgens de hoofdregel in persoon overhandigen aan degene voor wie het bestemd is, of aan iemand die zich op het adres bevindt. Sinds de start van de coronacrisis wordt veelal betekend door een afschrift in een gesloten envelop achter te laten als het niet verantwoord is om het exploot in persoon te overhandigen.

De Hoge Raad heeft op 19 juni 2020 geoordeeld dat deze ‘corona-betekening’ sinds 16 maart 2020 rechtsgeldig is. Volgens de Hoge Raad is er namelijk vanaf deze datum sprake van ‘feitelijke onmogelijkheid’ als een deurwaarder constateert dat betekening van het exploot onverantwoord is vanwege besmettingsgevaar met COVID-19.

Op 26 mei jl. werd met de Verzamelspoedwet COVID-19 de bestaande praktijk ‘gewettigd’. De wetgever sluit aan bij de praktijk, zoals die na 17 maart jl. is ontstaan. De wetgever vindt het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord voor een deurwaarder om op de normale manier bij mensen thuis aan te bellen om een exploot uit te reiken.

De deurwaarder kan namelijk niet volstaan met het op de stoep achterlaten van zijn exploot, omdat hij hierover ter plekke instructie moet geven. Daar komt bij dat deurwaarders ook aanmerkelijk minder geliefd zijn dan pakketbezorgers. Het risico om in het gezicht te worden gespuugd, is voor hen vele malen groter. Dit risico is volgens de wetgever niet aanvaardbaar.