Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

OVB-vrijstelling beperkt en nadere invulling verklaring

Starters en kwalificerende doorstromers die aan de voorwaarden voor de OVB-vrijstelling voldoen, kunnen vanaf 1 april 2021 alleen van deze eenmalige vrijstelling gebruikmaken als de koopprijs van de woning minder bedraagt dan € 400.000. Deze woningwaardegrens zal jaarlijks worden geïndexeerd.

Dat kondigt minister Ollongren aan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast is een tweede nota van wijziging ingediend bij het Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting. Hierin is bepaald dat de schriftelijke verklaring niet onmiddellijk voorafgaand aan de transactie moet zijn afgegeven door de koper.

De schriftelijk verklaring moet de koper nog wel vóór de transactie afgeven, maar daarvoor is nu meer tijd gegeven. De verklaring wordt aan de notariële akte gehecht. In de notariële akte moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat een beroep wordt gedaan op het lage tarief of de startersvrijstelling. In tegenstelling tot de eerste nota van wijziging wordt de termijn waarbinnen de notaris de elektronische kopie van de schriftelijke verklaring aan de inspecteur moet hebben gezonden, gesteld op een maand na de verkrijging.