Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

60+ en ontslag; laat geen bedrag liggen!

Op dit moment beleven we economisch onzekere tijden. Bedrijven krimpen of zetten dit op de agenda. Het is een bekend fenomeen dat medewerkers zich bij een krimpende arbeidsmarkt feller verzetten tegen een voorgenomen ontslag. In dat kader heeft vooral de 60-plusser een onzekere arbeidsmarktpositie.

Reden voor de overheid om de IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werkloze) te verlengen tot 2024. De IOW is een interessante regeling voor werknemers die na de leeftijd van 60 jaar de WW instromen. Vanaf 1 januari 2020 geldt een instroomleeftijd in de WW van 60 jaar en 4 maanden, vanwege de verschuiving van de pensioendatum met 4 maanden.

Waarom is de IOW-regeling interessant voor jouw klant of voor jou als werkgever? Als de WW van een 60-pluswerknemer afloopt, stroomt hij de bijstand in (Participatiewet). Dit kan hij of zij voorkomen door tijdig een aanvraag in te dienen voor een IOW-uitkering. Hij/zij krijgt dan een bruto-uitkering op het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande (2020: € 1.230,40).

Voordelen IOW
Bijkomende belangrijke voordelen van de IOW zijn:

  • er wordt niet gekeken naar de gezinssituatie;
  • er vindt niet – zoals bij de Participatiewet – een inkomenstoets plaats, noch van de aanvrager noch van de partner;
  • er wordt ook niet op vermogen getoetst, dus ook niet op dat van de partner.

Mogelijk kan je oude werknemer op basis van deze kennis zijn ontslag met een geruster hart tegemoetzien, waarmee hij over de drempel van een vaststellingsovereenkomst kan worden getrokken. Doe hier dus je voordeel mee!