Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Verklaring bij OVB-aangifte vanaf 2021

De regels voor de schriftelijke verklaring die een koper van een woning moet afleggen om het 2%-tarief of de startersvrijstelling te mogen toepassen, zijn aangevuld in een nota van wijziging. De verklaring moet worden vastgelegd op een standaardformulier van de Belastingdienst en kan in het bijzijn van de notaris worden ondertekend op de dag van de overdracht.

De koper verklaart daarin dat hij/zij de woning als hoofdverblijf zal gebruiken. Daarnaast komt er een standaardformulier voor gerechtigden op de startersvrijstelling, waarmee zij verklaren de vrijstelling niet eerder te hebben toegepast. De notaris moet een elektronische kopie van de verklaring op de voorgeschreven wijze naar de Belastingdienst sturen.