Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Impact wetsvoorstel Aanpassing Box 3 op heffingsvrij vermogen en toeslagen

Rond de box-3-heffing is al heel wat water door de Rijn gestroomd. Menno Snel schetste destijds wat contouren van een spaargeldvriendelijk stelsel, maar de huidige staatssecretaris Vijlbrief heeft wreed de rode pen gehanteerd. Dat voorstel is dermate onvriendelijk voor niet sparende beleggers, dat hij vreest dat dit stelsel ook Europeesrechtelijk niet te handhaven is.

Daarom is op Prinsjesdag het wetsvoorstel Aanpassing Box 3 gelanceerd, waarin het heffingsvrije vermogen per persoon per 1 januari 2021 wordt verhoogd naar € 50.000. Zonder aanpassing was dat € 31.340. Deze hogere grens gaat niet gelden als vermogenstoets voor de verschillende toeslagen. Wat houdt dat in?

Voor diverse toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget, wordt een vermogenstoets gehanteerd. Voor de huurtoeslag is deze gelijk aan het heffingsvrij vermogen. Bedraagt het vermogen op 1 januari meer dan dit bedrag, dan vervalt de huurtoeslag voor het gehele jaar.

Aangepaste vermogenstoets op 1 januari 2021
Nu het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd tot € 50.000 per partner, is het niet de bedoeling dat onder andere de huurtoeslag in stand blijft voor alle belastingplichtigen met vermogens tot deze verhoogde grens. Daartoe wordt op 1 januari 2021 een vermogenstoets van € 31.340 gehanteerd. Belastingplichtigen die in box 3 geen belasting zijn verschuldigd, omdat zij een box-3-vermogen hebben van minder dan € 50.000 (respectievelijk samen met hun partner € 100.000), moeten toch aangifte IB blijven doen. De inspecteur stelt dan – ten behoeve van de toeslagen – de heffingsgrondslag bij beschikking vast, wat op het aanslagbiljet zal worden opgenomen.

Tip
Controleer jij aan het eind van dit jaar voor je toeslagcliënten hoe de vermogenstoets zal uitpakken voor hun toeslagen over het komende jaar? Hanteer dan de juiste vermogensgrens van € 31.340 respectievelijk € 62.680.