AOW-Toeslag vervalt per 2015

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over het optrekken van de (oude) AOW-leeftijd van 65 jaar. Inmiddels is een meerderheid in de politiek het daarover eens.

De AOW-leeftijd zal geleidelijk blijven stijgen tegelijk met de latere leeftijd waarop men gemiddeld sterft.
De nu maximale leeftijd van 67 zal dus nog verder oplopen.
Bij AOW wordt meestal de weg van de geleidelijkheid gekozen. Zo ook bij het onderstaande. De wijzigingsdatum 1 januari 2015 is al vele (!) jaren geleden aangekondigd.


Per 1 januari 2015 zullen grote wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot het recht op partnertoeslag voor 65-plussers met een nog niet AOW-gerechtigde partner die géén of een laag inkomen heeft.

In principe zijn er twee te onderscheiden groepen:

U bent geboren ná 31 december 1949 (gehuwd of samenwonend)
Bent u geboren ná 31 december 1949 en heeft u een jongere partner, dan krijgt u bij het bereiken van de AOW-leeftijd (uw 65ste verjaardag + een x-aantal maanden) een pensioen voor gehuwden. In 2014 bedraagt dit ca € 750 bruto per maand (= 50% van het minimumloon) Uw partner krijgt een eigen gehuwdenpensioen wanneer hij of zij zélf de AOW-leeftijd bereikt. Samen heeft u dan 100% van het minimumloon.

U bent geboren vóór 1 januari 1950 (gehuwd of samenwonend)
Bij het bereiken van de AOW-leeftijd krijgt u het gehuwden-pensioen.
Tot en met 2014 kunt u daarnaast voor een, weinig of niets verdienende, partner een partnertoeslag krijgen (maximaal ca € 725 bruto per maand).
Tot en met 2014 wordt het recht op partnertoeslag, afhankelijk van het inkomen van de partner over dat jaar, per jaar vast-gesteld. Wanneer u in 2014 al recht heeft op een (gedeeltelijke)toeslag blijft dat recht ook na 1 januari 2015 bestaan.

Echter: mocht het inkomen van de partner op enig moment na 1 januari 2015 dermate hoog zijn dat het recht op toeslag komt te vervallen, dan vervalt dit voor altijd en zal er, ook als het partnerinkomen weer lager wordt, niet opnieuw partnertoeslag worden toegekend. Dit scenario kan tot een aantal zéér magere jaren leiden!

Wanneer u in deze situatie verkeert, raden wij u ten sterkste aan u op korte termijn te laten adviseren om zo de (on)mogelijkheden te bespreken.

Mocht u tot de (aanstaande) doelgroep behoren, maak dan tijdig van uw huidige-en AOW-status een opsomming van uw positie.

Manja Bremer