Crowdfunding ook voor het MKB?

Iedereen heeft er wel eens van en over gehoord: crowdfunding, het financieren van een project waarbij meerdere partijen/individuen investeren in een bedrijf of een product.

Vorig jaar is er voor 32 miljoen gecrowdfund, dit jaar zal dat richting de 80 miljoen gaan.
Koploper in deze nieuwe wijze van financieren is "Geldvoorelkaar". Deze bemiddelaar (één van de inmiddels 15) is actief in het MKB.

Is dat goed nieuws? Ja en nee.
Nee, omdat de reguliere bekende banken het in deze laatste 5 crisisjaren massaal hebben laten afweten. De banken zijn in deze periode teruggevallen op het nog vrijwel uitsluitend beheren van de bestaande kredieten. Zelfs "oppimpen" van de bestaande faciliteiten is eigenlijk niet bespreekbaar. Er zijn nog enkele accountmanagers die het kunnen opbrengen om te blijven zeggen dat goede plannen nog steeds worden gehonoreerd.


Wellicht geldt dit voor grote uitzonderingen, maar in grote lijnen zit de reguliere MKB-financiering al geruime tijd op slot. Heel frustrerend omdat ook bestaande ondernemers binnen hun eigen bedrijf veel minder bewegingsvrijheid hebben.
Het goede nieuws is natuurlijk dat kansrijke plannen en ondernemingen een alternatief wordt geboden.
Achtergrond van het succes is natuurlijk dat partijen/beleggers geen rendement meer maken op spaarrekeningen e.d. in brede zin. De ontvankelijkheid voor alternatieven is dan snel gecreëerd.
Zowel geldverstrekkers als gebruikers van crowdfunding zullen zich grondig moeten laten voorlichten over de wijze van deelname. Er is nog weinig bekend over de eerste missers.
Ik denk dat het eerste crowdfunding-binnenvaart-platform niet lang op zich laat wachten.

Micro gebeurt al één en ander. Sinds jaar en dag worden er medefinanciers in de binnenvaart gevonden. Bij zowel de aanschaf van een ander schip als "tijdens de rit" worden derden ingeschakeld om de financiële helpende hand te bieden.
Banken anticiperen er soms ook op.

Gemengde gevoelens? Jazeker. Toch is dit een natuurlijke ontwikkeling die mede als gevolg van de crisis, is komen bovendrijven.
De Deutsche Bank zegt al een jaar dat MKB-kredietverlening in de huidige vorm ophoudt te bestaan. Zelf hebben ze daar ook naar gehandeld door al hun Nederlandse relaties de wacht aan te zeggen....

Laat u goed informeren door uw boekhouder/adviseur als u zich wilt verdiepen in deze alternatieve financieringsmogelijkheden.

Wim Onderdelinden