Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Opbrengst uit tijdelijk verhuur tuinhuisje toch belast in box 1

Verhuur van tuinhuisjes via Airbnb is fiscaal minder aantrekkelijk dan gedacht. Nederlands hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft onlangs geoordeeld dat de opbrengst uit de tijdelijke verhuur van een tuinhuisje via Airbnb belast is in box 1. Daarom moet 70% van de (netto-) opbrengst bovenop het eigenwoningforfait geteld worden.

Eerder hadden lagere rechters nog geoordeeld dat deze 70%-bepaling niet van toepassing was omdat slechts een deel van de eigen woning werd verhuurd. De wettekst is onduidelijk, maar de Hoge Raad overwoog dat het de bedoeling van de wetgever was om de opbrengsten uit de tijdelijke verhuur – van zowel de gehele woning als een gedeelte daarvan – te belasten in box 1.

Het tuinhuisje blijft onderdeel van de eigen woning tijdens de tijdelijke verhuurperiodes. Overigens neemt de Belastingdienst steeds vaker het standpunt in dat opbrengsten uit (tijdelijke) verhuur via Airbnb moeten worden belast als resultaat uit overige werkzaamheid (ook belast in box 1, maar dan voor de gehele (netto-) opbrengst).