Hoe nu verder?

Met regelmaat heb ik op deze plek iets geschreven over aflossingen die (regulier) gedaan moeten worden als er hypothecaire verplichtingen zijn aangegaan. Als u in de afgelopen 5 crisisjaren niet (geheel) kon aflossen, speelden de volgende aspecten:

  • hoeveel kwartalen is feitelijk niet afgelost?
  • hoe was in die jaren het verloop van de rekening-courant?
  • zijn alle privé-middelen aangesproken?
  • hoe is er gebankierd vóór de crisisjaren?
  • hoe "gek" is er gedaan vóór de crisisjaren?
  • hoeveel bedroegen/bedragen de privé-onttrekkingen?
  • is er aantoonbaar op het privé bezuinigd?
  • is er aantoonbaar getracht de bakens te verzetten?
  • hoe luidt de waarde-ontwikkeling van het schip?
  • zit er overwaarde op het eventueel in bezit zijnde huis (of onderwaarde)?

Als dit rijtje in de afgelopen 5 jaren periodiek is besproken met de bank, zal er ook maatwerk zijn ontstaan. In veel gevallen is de (vaste) accountmanager met een echelon hoger (risc-management) het gesprek aangegaan. Het uiteindelijke doel is dat alleen de (vaste) accountmanager weer alleen verantwoordelijk is voor de portefeuille.

Eerder publiceerde ik over de "geduldvraag" van de banken. Met andere woorden "hoe nu verder". Als in de afgelopen jaren niet (geheel) is afgelost, moet in een aantal gevallen (meestal de grotere schepen) ook vandaag de dag nog steeds de uitstel-vraag worden beantwoord.
Heden deed een zaak zich voor waaruit bleek dat de binnenvaartondernemer circa 2/3 kon aflossen en voor de rest (1/3) dus uitstel vroeg. Het standpunt van de Deutsche Bank was dat "wij geen gronden meer zien om de aflossingen op uw leningen opnieuw op te schorten".
Meer dan interessante vraag is nu of dit de nieuwe lijn gaat worden. Dit zou betekenen dat veilingen en verplichte verkopingen worden georganiseerd. Als er "a" gezegd is , wordt er ook "b" gezegd? Vanuit de DLC en de noodzakelijke marktstructuur versterkende maatregelen is steeds gezegd dat we daar niet heen willen. Het schip voor (heel) weinig weer aan de man brengen, zou immers een verdere uitholling van de binnenvaart betekenen. We zullen zelf antwoorden moeten verzinnen. Banken persoonlijk hierop bevragen, levert alleen maar bla-bla (verwachte) antwoorden op. Dit moet dus naar een hoger niveau worden getild. De "standstill" houding van de banken is m.i. in het geding.

Wim Onderdelinden