Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Minister ziet niets in afschaffen legitieme portie

Het wettelijk erfrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Als je hiervan wilt afwijken, zul je een testament moeten opstellen. In je testament bepaal je zelf wie jouw erfgenamen zijn en kun je je kinderen uitsluiten/onterven. Maar als je dit zo regelt, betekent dit niet dat jouw kinderen helemaal buitenspel staan; zij kunnen namelijk een beroep doen op de legitieme portie.

Een inbreuk dus op jouw testeervrijheid. Niet iedereen is dus gecharmeerd van de legitieme portie, hetgeen de discussie daarover voedt. Minister Dekker ziet echter geen heil in afschaffing. Welke argumenten voert hij aan?

De legitieme portie is eenvoudig gezegd de helft van waar een kind recht op heeft, als je geen testament zou hebben gemaakt. Na jouw overlijden heeft het kind 5 jaar de tijd om het recht in te roepen. Het kind kan geen goederen opeisen, maar heeft alleen recht op geld en dat is pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende – jij of je partner.
Zoals gezegd, zorgt het recht op die legitieme portie in de praktijk voor veel discussie. Die discussie is ook niet nieuw; de KNB stuurde daar in 2016 al een brief over naar de Tweede Kamer. Recent heeft een van de Kamerleden (opnieuw) aandacht gevraagd voor de legitieme portie, en daarbij aangegeven dat er geen maatschappelijk draagvlak meer zou bestaan voor de legitieme portie.

In antwoord op deze vragen reageert minister Dekker voor Rechtsbescherming dat er geen dringende noodzaak is om de legitieme portie af te schaffen. Volgens de minister is er sprake van een rechtsovertuiging dat aan kinderen en hun afstammelingen een deel van de nalatenschap van hun ouders toekomt. Bovendien biedt de legitieme portie ook bescherming aan kinderen uit een eerder huwelijk, die mogelijk worden benadeeld ten opzichte van kinderen uit een nieuwe relatie van hun vader of moeder. De familieband weegt dus zwaarder dan de testeervrijheid.

Tip
Wil je je kinderen uitsluiten als erfgenaam? Besef dan wel dat zij via het recht op de legitieme portie van zich kunnen laten horen. En over de hoogte van die legitieme portie ontstaat