Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Voorstellen uit het Belastingplan 2021

Dit jaar zijn in het ‘Belastingplan 2021’ de coronamaatregelen opgenomen die nog van een wettelijke grondslag moesten worden voorzien (zie de lees meer). Daarnaast zijn de volgende wijzigingen voorgesteld die op 1 januari 2021 in werking treden, tenzij anders is vermeld:

 • Versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek met € 360 in plaats van € 250 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028;
 • De gerichte vrijstelling voor scholing geldt ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voorvloeien uit vroegere arbeid;
 • Het percentage van 1,2% in de werkkostenregeling dat geldt voor de fiscale loonsom vanaf € 400.000 wordt verlaagd naar 1,18%;
 • Het lage Vpb-tarief gaat van 16,5% naar 15% en de tariefschijf wordt verlengd van € 200.000 naar € 245.000 jaarwinst in 2021 en naar € 395.000 in 2022;
 • De verlaging van het hoge Vpb-tarief (25%) naar 21,7% gaat niet door;

Andere voorgestelde maatregelen zijn:

 • Verlaging van de eerste IB-schijf naar 37,10% (AOW-ers: 19,20% en in de tweede schijf naar 37,10%) en de verhoging van de arbeidskorting van 2022 wordt al in 2021 ingevoerd;
 • Uitbreiding uitzondering op splitsing in het bijtellingspercentage naar zonnecelauto’s;
 • Verhoging van het effectieve Vpb-tarief van de innovatiebox van 7% naar 9%;
 • Verdere aanscherping van de tarieven en de schijfgrenzen voor de BPM tussen 2021 en 2025. Daarnaast wordt het heffingsmoment van de BPM vervroegd van het moment van inschrijving én tenaamstelling van de personen- of bestelauto of het motorrijwiel in het kentekenregister naar uitsluitend het moment van de inschrijving in het kentekenregister. De ingangsdatum van deze maatregel wordt bij Koninklijk Besluit bepaald.
 • Langer laag tarief energiebelasting voor openbare laadpalen;
 • Vervanging van het speciale tarief in de energiebelasting voor energie afkomstig van een coöperatie van kleinverbruikers of een VvE in een bepaald postcodegebied door een subsidieregeling.

Coronamaatregelen
De volgende maatregelen krijgen een wettelijke grondslag door opname in het Belastingplan 2021:

 • Vorming in 2019 en vrijval in 2020 van fiscale coronareserve;
 • Invoering winstvrijstelling voor uitkeringen uit de TOGS en TVL;
 • Verruiming in 2020 van de vrije ruimte in de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 loonsom;
 • TOFA-uitkering wordt met terugwerkende kracht belast loon uit vroegere dienstbetrekking