Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Een pensioentoezegging vergt onderhoud

Heb je als werkgever de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, dan is het vrij duidelijk dat er om de zoveel tijd eens een nieuw contract moet worden opgesteld. Maar ook als je verplicht moet deelnemen aan de pensioenregeling van een pensioenfonds, loont het de moeite om periodiek te beoordelen of de aansluiting nog wel terecht is.

Een wijziging van de bedrijfsactiviteiten kan wellicht aanleiding zijn voor een herziening van de aansluiting. Datzelfde geldt voor een onderneming die nu nog niet onder een verplichte regeling valt. Het risico bij fouten in de aansluiting is groot; pensioenfondsen claimen vaak met terugwerkende kracht premies.

Tip
Loop periodiek eens door je salarisadministratie en bekijk of de feitelijk ingehouden pensioenpremies nog kloppen met de realiteit binnen de onderneming.