Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Nog steeds 4% rekenrente voor waardering pensioenverplichting

Het blijft moeilijk te accepteren dat de waardering van een pensioenvoorziening nog steeds geschiedt aan de hand van een al lang niet meer realistisch rentepercentage van 4%. Dit fenomeen is dan ook mede aanleiding geweest voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

Ondanks eerdere rechterlijke uitspraken waarin werd beslist dat een rente van 4% weliswaar indruist tegen het realiteits- en voorzichtigheidsbeginsel maar toch moest worden gebruikt, probeerde een belastingplichtige het toch maar weer. Ook de rechters in Amsterdam oordeelden dat een rekenrente van 4% in overeenstemming is met wettekst en de bedoeling van de wetgever.