Payrollpensioen verandert per 1 januari 2021

Payrollwerkers vallen nu nog onder de verplichte regeling van StiPP. Vanaf 1 januari 2021 vervalt deze verplichting. Payrollwerkers krijgen vanaf dat moment - onder voorwaarden - recht op een adequaat pensioen. Belangrijkste voorwaarde is dat de inlenende werkgever of de sector waartoe deze behoort, een pensioenregeling kent voor gelijke/gelijkwaardige functies. Maar wat is dan een adequaat pensioen?

De payrollwerkgever kan ervoor kiezen de regeling van het inlenende bedrijf te volgen of zelf een regeling op te zetten. Kiest hij voor de laatste optie, dan moet de op te zetten regeling een ouderdoms- en nabestaandenpensioen kennen. Daarnaast mag er geen wachttijd worden gehanteerd en de werkgeversbijdrage moet minimaal 14,6% van de pensioengrondslag zijn.

Commentaar
Het lijkt zo mooi het nieuwe payrollpensioen. Want stel je voor de situatie waarin de inlenende werkgever geen pensioenregeling kent, dan heeft de payrollwerker met ingang van 1 januari 2021 geen recht meer op pensioen. En wat doe je dan als werkgever? Er was immers wel een pensioenregeling voor de werknemer. Er is voor werkgevers de komende maanden dus nog wel werk aan de winkel.